Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku — Technikum nr 9 Lotnicze

ul. Gładka 16
więcej

Włochy

ul. Gładka 16

Placówka, jako jedyna szkoła średnia w kraju, posiada Certyfikat PART-147 dla klas o specjalności technik mechanik awionik i technik mechanik. Dokument przyznawany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, który obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych, nadaje absolwentom szkół status certyfikowanego personelu obsługi technicznej statków powietrznych.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)