XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach

obecnie ul. Zuga 16, wcześniej ul. Lindego 20
więcej

Bielany

obecnie ul. Zuga 16, wcześniej ul. Lindego 20

Decyzję o budowie szkoły ogólnokształcącej z internatem podjęły władze wojskowe pod koniec lat 50. XX wieku. Zasadniczym celem powołania szkoły było stworzenie placówki dla dzieci oficerów i żołnierzy pełniących służbę poza ośrodkami miejskimi. Na lokalizację wybrano dawny pas startowy lotniska działającego w tym miejscu we wczesnych latach powojennych. Dziś miejsce to jest zamknięte w kwadracie wytyczonym ulicami Lindego, Wrzeciono i Szubińską.

Po oddaniu do użytku szkoła przyjęła nazwę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ludowego Lotnictwa Polskiego, patronat nad nią objęło Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej, stąd popularne stało się używanie nazwy szkoły — dewulot. Po zmianach ustrojowych, jakie miały miejsce po wyborach w czerwcu 1989 roku, zmieniono nazwę szkoły na obowiązującą obecnie.

W głębi placu do 2009 roku stał samolot myśliwski MiG-15 (Lim-5), który na kadłubie miał namalowany w formie numeru taktycznego rok otwarcia szkoły — 1963.

XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego na Bielanach ukończyli między innymi Prezydent RP Lech Kaczyński i wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)