Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej

al. gen. A. Chruściela 103
więcej

Rembertów

al. gen. A. Chruściela 103

Wydział należy do jednej z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Obrony Narodowej.

Jest kluczowym ośrodkiem kształcenia kadr dowódczo-sztabowych Sił Zbrojnych RP. Ściśle współpracuje z centralnymi instytucjami wojskowymi i obronnymi.

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej dysponuje szeroką ofertą kształcenia cywilnego w obszarze nauk społecznych, poruszających kwestie obronności, zarządzania, ekonomii i logistyki. Jednostka ta prowadzi badania naukowe oraz projekty eksperckie w ścisłej współpracy z instytucjami sektora wojskowego, zbrojeniowego i obronnego, w kraju i poza jego granicami.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)