Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa

Ul. 17 Stycznia 39
więcej

Włochy

Ul. 17 Stycznia 39

Stowarzyszenie o nazwie Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa jest spadkobiercą założonego w kwietniu 1939 roku przy Aeroklubie Rzeczypospolitej Polskiej — Klubu Seniorów Lotnictwa.

Do głównych działań na rzecz lotnictwa, jakie podejmuje Stowarzyszenie, należy między innymi: konsolidacja środowiska lotniczego, kultywowanie tradycji polskiego lotnictwa, a także opieka nad historycznymi przedmiotami i miejscami pamięci. Na bazie tych celów organizowane są okresowe spotkania członków Klubu. Członkowie WKSL biorą udział w okolicznościowych imprezach lotniczych, a także podejmują wszelkie inicjatywy, których celem jest zachowanie w świadomości kolejnych pokoleń osiągnięć polskiego lotnictwa. Dokonują tego poprzez dbanie o miejsca związane z historią polskich skrzydeł, w tym także opiekę nad grobami lotników.

Na przestrzeni lat w szeregach WKSL znalazło się blisko 1000 osób, których praca i służba związane były z lotnictwem. Prezesami Klubu byli między innymi: książę Janusz Radziwiłł (pierwszy przedwojenny prezes), a pierwszym po wojnie był pilot doświadczalny z DWL-RWD, pilot sportowy — Kazimierz Chorzewski. Obecnie funkcję prezesa Klubu piastuje Jerzy Madler, wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W grupie zasłużonych członków Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa znalazły się postacie, których wkład zapisał się na trwałe w historii polskiego lotnictwa. Wśród nich byli: prof. Jan Oderfeld (wynalazca), Bronisław Żurakowski (konstruktor), płk. pil. Włodzimierz Gedymin (pilot myśliwski i doświadczalny, uczestnik walk w okresie kampanii wrześniowej), Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska (polska lotniczka ATA RAF) i Kazimierz Leski (pilot, oficer wywiadu AK).

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)