Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa

Ul. 17 Stycznia 39
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

Ul. 17 Stycznia 39

Get Directions

Stowarzyszenie o nazwie Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa jest spadkobiercą założonego w kwietniu 1939 roku przy Aeroklubie Rzeczypospolitej Polskiej — Klubu Seniorów Lotnictwa.

Do głównych działań na rzecz lotnictwa, jakie podejmuje Stowarzyszenie, należy między innymi: konsolidacja środowiska lotniczego, kultywowanie tradycji polskiego lotnictwa, a także opieka nad historycznymi przedmiotami i miejscami pamięci. Na bazie tych celów organizowane są okresowe spotkania członków Klubu. Członkowie WKSL biorą udział w okolicznościowych imprezach lotniczych, a także podejmują wszelkie inicjatywy, których celem jest zachowanie w świadomości kolejnych pokoleń osiągnięć polskiego lotnictwa. Dokonują tego poprzez dbanie o miejsca związane z historią polskich skrzydeł, w tym także opiekę nad grobami lotników.

Na przestrzeni lat w szeregach WKSL znalazło się blisko 1000 osób, których praca i służba związane były z lotnictwem. Prezesami Klubu byli między innymi: książę Janusz Radziwiłł (pierwszy przedwojenny prezes), a pierwszym po wojnie był pilot doświadczalny z DWL-RWD, pilot sportowy — Kazimierz Chorzewski. Obecnie funkcję prezesa Klubu piastuje Jerzy Madler, wieloletni nauczyciel akademicki na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W grupie zasłużonych członków Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa znalazły się postacie, których wkład zapisał się na trwałe w historii polskiego lotnictwa. Wśród nich byli: prof. Jan Oderfeld (wynalazca), Bronisław Żurakowski (konstruktor), płk. pil. Włodzimierz Gedymin (pilot myśliwski i doświadczalny, uczestnik walk w okresie kampanii wrześniowej), Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska (polska lotniczka ATA RAF) i Kazimierz Leski (pilot, oficer wywiadu AK).

august, 2020

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)