Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2
więcej

Włochy

ul. Marcina Flisa 2

Urząd Lotnictwa Cywilnego to państwowa jednostka budżetowa, na której czele stoi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, będący organem centralnej administracji rządowej odpowiadającym za sprawy związane z lotnictwem cywilnym.

Do głównych zadań prezesa Urzędu należy między innymi: realizacja założeń rządu w zakresie lotnictwa cywilnego — sieci lotnisk, urządzeń naziemnych; nadzór na eksploatacją statków powietrznych; nadawanie certyfikatów statkom powietrznym; przyznawanie certyfikatów podmiotom działającym w zakresie lotnictwa cywilnego; nadzorowanie przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie lotnictwa cywilnego oraz lotniczej

działalności gospodarczej; kontrola zdatności sprzętu lotniczego do lotu; współpraca z lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)