Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. Marcina Flisa 2
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

ul. Marcina Flisa 2

Get Directions

Urząd Lotnictwa Cywilnego to państwowa jednostka budżetowa, na której czele stoi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, będący organem centralnej administracji rządowej odpowiadającym za sprawy związane z lotnictwem cywilnym.

Do głównych zadań prezesa Urzędu należy między innymi: realizacja założeń rządu w zakresie lotnictwa cywilnego — sieci lotnisk, urządzeń naziemnych; nadzór na eksploatacją statków powietrznych; nadawanie certyfikatów statkom powietrznym; przyznawanie certyfikatów podmiotom działającym w zakresie lotnictwa cywilnego; nadzorowanie przestrzegania obowiązującego prawa w zakresie lotnictwa cywilnego oraz lotniczej

działalności gospodarczej; kontrola zdatności sprzętu lotniczego do lotu; współpraca z lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami lotnictwa cywilnego.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)