Ulica Szkoły Orląt

więcej

Praga-Południe

Ulica Szkoły Orląt

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, zwana Szkołą Orląt, jest polską uczelnią wojskową wchodzącą w skład Sił Powietrznych. Jej siedziba mieści się w Dęblinie. Uczelnia kształci kandydatów i żołnierzy zawodowych na potrzeby Sił Powietrznych. Początek wojskowego kształcenia lotniczego przypada na rok 1925, kiedy z dniem 1 listopada utworzono w Grudziądzu Oficerską Szkołę Lotnictwa.

Od chwili powstania do chwili obecnej Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych realizuje swoje zadania zarówno poprzez fachowe przygotowanie przyszłych oficerów lotnictwa, jak i utrzymywanie kształcenia kadry na poziomie współczesnych rozwiązań.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)