Ulica Szkoły Orląt

Ulica Szkoły Orląt
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

Ulica Szkoły Orląt

Get Directions

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, zwana Szkołą Orląt, jest polską uczelnią wojskową wchodzącą w skład Sił Powietrznych. Jej siedziba mieści się w Dęblinie. Uczelnia kształci kandydatów i żołnierzy zawodowych na potrzeby Sił Powietrznych. Początek wojskowego kształcenia lotniczego przypada na rok 1925, kiedy z dniem 1 listopada utworzono w Grudziądzu Oficerską Szkołę Lotnictwa.

Od chwili powstania do chwili obecnej Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych realizuje swoje zadania zarówno poprzez fachowe przygotowanie przyszłych oficerów lotnictwa, jak i utrzymywanie kształcenia kadry na poziomie współczesnych rozwiązań.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)