Ulica Stefana Drzewieckiego

więcej

Włochy

Ulica Stefana Drzewieckiego

Stefan Drzewiecki (1844–1938), polski wynalazca, pionier lotnictwa i żeglugi podwodnej. Twórca nowoczesnej teorii śmigła. Absolwent paryskiej École Centrale.

Sławę i uznanie przyniósł Drzewieckiemu — „dromograf” — przyrząd, który pozwala automatycznie kreślić drogę statku na mapie. Przyrząd ten wzbudził zainteresowanie rosyjskiej marynarki wojennej, czego konsekwencją był wyjazd Drzewieckiego do Rosji, gdzie pełnił funkcję doradcy Komitetu Technicznego. W Rosji całą swoją uwagę Stefan Drzewiecki poświęcił konstruowaniu okrętów podwodnych.

W roku 1892 Stefan Drzewiecki przeniósł się na stałe do Francji. We Francji opracował teoretyczne podstawy lotu obiektów cięższych od powietrza, tworząc tym samym podwaliny współczesnej aerodynamiki. W dziedzinie lotnictwa skonstruował między innymi: samostateczny płatowiec Conrad, a także śmigło o nastawnych łopatkach oraz samoczynne urządzenia stabilizujące samolot podczas lotu. Z inicjatywy Stefana Drzewieckiego powstały pierwsze we Francji tunele aerodynamiczne.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)