Ulica Obserwatorów

Ulica Obserwatorów
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

Ulica Obserwatorów

Get Directions

Obserwatorzy lotniczy to kadra wspomagająca lotników podczas lotów bojowych, przeszkolona w celu obserwowania pola walki. Szkoła Obserwatorów Lotniczych, pierwotnie otwarta w Warszawie (1919 r.), została przeniesiona do Torunia.

Odznaka obserwatora wojskowego (wg projektu prof. Gruberskiego) przedstawiała orła trzymającego w swych szponach trzy błyskawice, nawiązujące do pracy obserwatorów lotniczych, którzy obsługiwali nadajniki iskrowe.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)