Ulica Jerzego Bukowskiego

więcej

Praga-Południe

Ulica Jerzego Bukowskiego

Jerzy Bukowski (1902–1982), absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym — Oddział Lotniczy, profesor Politechniki Warszawskiej, aeromechanik, konstruktor śmigieł, specjalista w zakresie budowy samolotów i teorii śmigła. Zajmował się konstrukcją tuneli aerodynamicznych oraz śmigieł. Pracował także dla przemysłu lotniczego. Podczas okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej współpracował z wydziałem Przemysłu Lotniczego Komendy Głównej Armii Krajowej.

Jerzy Bukowski był jednym z organizatorów warszawskiego Muzeum Techniki, ponadto autorem wielokrotnie wznawianego podręcznika Mechanika płynów oraz wielu innych publikacji naukowych.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)