Ulica Jana Nagórskiego

więcej

Praga-Południe

Ulica Jana Nagórskiego

Jan Nagórski (1888–1976), właściwie Alfons Jan Nagórski, znany także jako Iwan Nagurski. Jeden z pierwszych polskich pilotów, pierwszy na świecie lotnik polarny, a także pierwszy wykonawca lotniczych „pętli” na wodnosamolocie, inżynier.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)