Ulica Ikara

więcej

Mokotów

Ulica Ikara

Ikar — mitologiczny pionier lotnictwa i ofiara pierwszej katastrofy lotniczej, syn Dedala.

Tej mitycznej postaci przypisuje się określone cechy o znaczeniu symboli: odwagę, wrażliwość, zapał, ale też i brak rozwagi, doświadczenia, skłonność do brawury.

Szeroko rozpowszechniony mit, opisujący lot i upadek Ikara, jest interpretowany jako symbol ludzkiego dążenia do realizacji osobistych celów na przekór naturalnemu porządkowi świata. Mit ten jest często wykorzystywanym motywem przez artystów, powszechnie nawiązujących w tworzonych przez siebie dziełach do zawartej w nim symboliki. Wpływ tych symboli widoczny jest już w greckim malarstwie wazowym czy freskach pompejańskich, a jednym z bardziej znanych, późniejszych do nich odniesień, jest Pejzaż z upadkiem Ikara Pietera Bruegel’a starszego.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)