Tablica upamiętniająca lotników niosących pomoc podczas Powstania Warszawskiego, plac Krasińskich—mur boczny Pomnika Powstania Warszawskiego

mur boczny Pomnika Powstania Warszawskiego
więcej

Śródmieście

mur boczny Pomnika Powstania Warszawskiego

Zasadniczym celem lotów było zaopatrzenie powstańców w broń, amunicję, żywność i środki medyczne. Samoloty startowały z lotniska Campo Casale nieopodal Brindisi w południowych Włoszech.

Na podstawie zgromadzonych danych wyliczono, że do końca września 1944 roku pomoc, jakiej udzieliło lotnictwo alianckie, stanowiło blisko 120 ton żywności, 500 kg leków oraz broń, w tym moździerze, rusznice przeciwpancerne, karabiny i pistolety maszynowe, a także jedno działko 45 mm. W sumie dostarczono 1189 sztuk karabinów i 1478 pistoletów maszynowych. Ponadto, samoloty startujące z baz w Wielkiej Brytanii i południowych Włoszech, zrzuciły ponad 400 zasobników. 18 września, podczas nalotu bombowców B-17, amerykańskie siły zrzuciły 1284 zasobników, z czego oddziały powstańcze odebrały tylko 228. Większość lotów wspierających powstańczą Warszawę odbywała się w bardzo trudnych, niesprzyjających warunkach i wiele z nich niestety, kończyło się tragicznie, świadczą o tym rozsiane w wielu zakątkach miasta miejsca upamiętniające bohaterskich lotników i długa lista poległych.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)