Tablica upamiętniająca Czesława Witoszyńskiego — Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 24
więcej

Śródmieście

ul. Nowowiejska 24

Czesław Maciej Witoszyński (1875–1948), inżynier hydromechanik i aerodynamik, konstruktor maszyn. Współorganizator i profesor Politechniki Warszawskiej, a także od 1945 roku Politechniki Łódzkiej, twórca Instytutu

Aerodynamicznego — zalążka dzisiejszego Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)