Tablica pamiątkowa poświęcona Jerzemu Bajanowi

ul. Bajana 26
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

ul. Bajana 26

Get Directions

Jerzy Bajan (1901–1967) przygodę z lotnictwem rozpoczął w 1922 roku, choć ze względu na drobną budowę ciała i słabą kondycję fizyczną (z początku źle znosił zmiany ciśnienia) musiał przezwyciężyć wiele barier. Konsekwentnie dążył jednak do celu: dzięki wytrwałości i cierpliwości, ale także ogromnemu talentowi osiągnął wreszcie upragniony cel — został pilotem myśliwskim.

W pierwszym dniu wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, podczas bombardowania Dęblina, został ciężko ranny — nigdy już nie odzyskał pełnej sprawności w lewej dłoni. Pomimo niesprawnej dłoni, posługując się specjalnie skonstruowanym hakiem, brał czynny udział w lotach bojowych w szeregach 316. Dywizjonu Myśliwskiego „Warszawskiego.

Jego nazwisko nadano liście polskich pilotów II wojny światowej, tzw. Liście Bajana. Dokument ten został podpisany przez Jerzego Bajana w marcu 1946 roku, kiedy to pełnił on funkcję oficera łącznikowego przy Kwaterze Głównej Dowództwa Lotnictwa Myśliwskiego Królewskich Sił Powietrznych (RAF). Lista ta jest jedynym oficjalnym zbiorem zwycięstw polskich pilotów myśliwskich.

Spis, stworzony na wzór brytyjski, zawiera podział na zestrzelone na pewno, zestrzelone prawdopodobnie oraz uszkodzone samoloty nieprzyjaciela.

Wyniki pilotów stanowią sumę całkowitych i ułamkowych zwycięstw powietrznych (w sytuacji, gdy pilot zestrzelił samolot wspólnie z trzema innymi pilotami zaliczano mu 1/3 zestrzeleń). Lista polskich asów myśliwskich okresu II wojny światowej zawiera 42 nazwiska, a są na niej ci wszyscy, u których suma zestrzeleń pewnych (całkowitych i ułamkowych) samolotów nieprzyjaciela jest większa lub równa 5.

august, 2020

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)