Symboliczny grób Bernarda Antoniego Adameckiego

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kwatera: C14
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kwatera: C14

Get Directions

Kwatera: C14

Bernard Antoni Adamecki urodził się 12 lipca 1897 roku w Dolnych Marklowicach na Śląsku Cieszyńskim.

Na krótko przed wybuchem II wojny światowej został przeniesiony do Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej został ranny i wraz z całym sztabem Armii „Modlin” dostał się do niemieckiej niewoli. Dzięki interwencji rodziny został zwolniony. Na przełomie 1939 i 1940 roku wstąpił do konspiracji, a tam przystąpił do formowania podziemnej grupy oficerów lotnictwa. W marcu 1940 roku został mianowany Szefem Wydziału Lotnictwa w Oddziale V Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. W latach 1940–1944 zorganizował przyjęcie 483 zrzutów na teranie okupowanej Polski. Ranny w okresie Powstania Warszawskiego po jego upadku dostał się do niewoli. Po wyzwoleniu obozu i powrocie do kraju podjął służbę w Ludowym Wojsku Polskim. W grudniu 1949 roku ze względu na stan zdrowia został przeniesiony do rezerwy.

Po przejściu na emeryturę został 21 października 1950 roku aresztowany w szpitalu, a następnie oskarżony o szpiegostwo i spiskowanie przeciwko władzy ludowej. W następstwie brutalnego przesłuchania przyznał się do rzekomej winy. 13 maja 1952 roku w procesie tak zwanej grupy kierowniczej konspiracji Wojsk Lotniczych został skazany przez Najwyższy Sąd Wojskowy na karę śmierci pomimo że prokurator żądał długoletniego więzienia. Wyrok wykonano 7 sierpnia 1952 roku w więzieniu mokotowskim. W kwietniu 1956 roku przeprowadzono jego rehabilitację. Raport „Komisji Mazura” (komisja powołana po śmierci Bolesława Bieruta w celu zbadania przypadków łamania prawa w naczelnych organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości przez pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego) wymienia Bernarda Adameckiego z nazwiska jako bezzasadnie skazanego na śmierć.

Za zasługi w czasie II wojny światowej uhonorowany Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Bernard Antoni Adamecki pochowany jest symbolicznie w Kwaterze Ł, Kwatera na Łączce to miejsce pochówku głównie więźniów więzienia mokotowskiego pomordowanych w latach 1945–1956 przez organa bezpieczeństwa publicznego. Kwatera ta znajduje się przy murze cmentarnym Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)