Stowarzyszenie Lotników Polskich

ul. 11 Listopada 17/19
więcej

Praga-Północ

ul. 11 Listopada 17/19

Początki Stowarzyszenia Lotników Polskich sięgają końca II wojny światowej, kiedy polscy lotnicy

walczący w szeregach Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, stacjonujących w Wielkiej Brytanii, powołali związek pod taką nazwą. Szeregi członków Stowarzyszenia zasilali także lotnicy z innych zakątków świata, od Stanów Zjednoczonych po Australię. Z upływem czasu, ze względu na spadającą liczbę i aktywność zrzeszonych w Stowarzyszeniu lotników, podjęto decyzję o jego rozwiązaniu. Powstała Fundacja Stowarzyszenia Lotników Polskich, która gospodarowała pozostałymi zasobami organizacji.

Podstawową ideą, jaką przyjęło reaktywowane Stowarzyszenie, stało się umacniacie w świadomości kolejnych pokoleń Polaków historii, tradycji i wiedzy o symbolach odwołujących się do wspaniałej historii polskiego lotnictwa, a także pamięci o miejscach walk, w które swój wkład wnieśli polscy lotnicy.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)