Stowarzyszenie Lotników Polskich

ul. 11 Listopada 17/19
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

ul. 11 Listopada 17/19

Get Directions

Początki Stowarzyszenia Lotników Polskich sięgają końca II wojny światowej, kiedy polscy lotnicy

walczący w szeregach Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, stacjonujących w Wielkiej Brytanii, powołali związek pod taką nazwą. Szeregi członków Stowarzyszenia zasilali także lotnicy z innych zakątków świata, od Stanów Zjednoczonych po Australię. Z upływem czasu, ze względu na spadającą liczbę i aktywność zrzeszonych w Stowarzyszeniu lotników, podjęto decyzję o jego rozwiązaniu. Powstała Fundacja Stowarzyszenia Lotników Polskich, która gospodarowała pozostałymi zasobami organizacji.

Podstawową ideą, jaką przyjęło reaktywowane Stowarzyszenie, stało się umacniacie w świadomości kolejnych pokoleń Polaków historii, tradycji i wiedzy o symbolach odwołujących się do wspaniałej historii polskiego lotnictwa, a także pamięci o miejscach walk, w które swój wkład wnieśli polscy lotnicy.

august, 2020

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)