Śmigło Liberatora 836 zestrzelonego nad Warszawą w Powstaniu Warszawskim

ul. Długa przy skrzyżowaniu z Miodową
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

ul. Długa przy skrzyżowaniu z Miodową

Get Directions

W tym miejscu 15 sierpnia 1944 roku, niosąc pomoc walczącej Warszawie, zginęła cała 7-osobowa załoga Liberatora KG-836 (31. Dywizjon SAAF). Samolot krążył nad ulicą Miodową. Nie są znane intencje załogi, prawdopodobnie chcieli wylądować lub starali się ustawić samolot w możliwie dogodnym położeniu, tak by załoga mogła bezpiecznie wyskoczyć. Nie powiodło się. W odległości około 100 metrów od placu Krasińskich samolot zahaczył skrzydłem o jeden z kominów i rozbił się na ulicy Miodowej. W wyniku zapalenia się zbiorników paliwa ogniem zajęły się okoliczne budynki.

Strefy zrzutu dla powstańczej Warszawy znajdowały się w dwóch miejscach: przy palcu Krasińskich oraz przy placu Napoleona (obecnie Powstańców Warszawy). Odbiór zrzutów spoczywał na kobietach i dziewczętach, które w tym dniu również oczekiwały na placu Krasińskich na planowany ładunek. Po zmroku, zgodnie z ustaleniami, układały się one na ziemi tworząc ustaloną na dany dzień zrzutu figurę, np. gwiazdę, krzyż, i w takim położeniu, z latarkami na piersiach, wyczekiwały na samoloty. Zachodzi przypuszczenie, że gdyby w tych dramatycznych chwilach Liberator KG-836 poleciał jeszcze 100 metrów dalej, spadłby na kobiety oczekujące na podjęcie zrzutu.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)