Skwer Bazy Lotniczej „Łużyce”

Skwer Bazy Lotniczej „Łużyce”
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

Skwer Bazy Lotniczej „Łużyce”

Get Directions

W następstwie działań podjętych przez dowództwo AK, których celem było zorganizowanie specjalistów poszczególnych broni w specjalnie utworzone jednostki pułkowe, powołano jednostkę Baza Lotnicza „Łużyce” Warszawa jako kontynuatorkę 1. Pułku Lotniczego.

Do głównych zadań jednostki należało między innymi scalenie działających samodzielnie grup lotniczych, opracowanie planów umożliwiających zdobycie i uruchomienie obiektów lotniczych zlokalizowanych wokół Warszawy, powołanie konspiracyjnej kadry pułku lotniczego, szkolenie kadry technicznej w zakresie obsługi lotnictwa, prowadzenie wywiadu, a także działań sabotażowych na lotniskach i w zakładach przemysłu lotniczego.

Pierwszym dowódcą bazy został mianowany płk pil. Zenon Romanowski ps. „Bończa”, a za wyszkolenie odpowiedzialny był płk pil. inż. Jerzy Witkowski ps. „Wojciech”. Jesienią 1943 roku dowództwo Bazy przejął płk pil. Franciszek Hynek ps. „Łopian”, a po jego aresztowaniu i osadzeniu w obozach Gross Rosen i Belsen Bergen, na dowódcę sygnowano zrzuconego z Anglii płk. pil. Jana Białego ps. „Kadłub”.

W okresie od 1942 do 1944 roku jednostka posiadała pięć kompanii; pluton łączności, pluton sanitarny, pluton uderzeniowo-osłonowy „Lawy”, pluton „Gocławek”, a także wydzieloną grupę personelu latającego, zaś jej docelowym zadaniem było obsadzenie i zapewnienie obsługi warszawskich lotnisk.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)