Siły Powietrzne, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

aleja Żwirki i Wigury 103
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

aleja Żwirki i Wigury 103

Get Directions

Siły Powietrzne obok Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych wchodzą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym zadaniem SP jest obrona przestrzeni powietrznej kraju, prowadzenie operacji, których celem jest uzyskanie przewagi w powietrzu, a także wsparcie innych rodzajów wojsk w operacjach połączonych. Oprócz tego, podobnie jak pozostali członkowie NATO, są częścią zintegrowanego systemu obrony powietrznej Sojuszu — NATINADS.

Siły Powietrzne tworzą trzy główne rodzaje wojsk: Wojska Lotnicze, Wojska Obrony Przeciwlotniczej i Wojska Radiotechniczne.

Zalążkiem Sił Powietrznych były jednostki Błękitnej Armii uformowane podczas I wojny światowej.

august, 2020

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)