Samolot MiG-21

ul. Wiśniowa 56
więcej

Mokotów

ul. Wiśniowa 56

MiG-21 to radziecki naddźwiękowy samolot myśliwski skonstruowany przez Artioma Mikojana i Michaiła Guriewicza w latach 50. XX wieku. Samolot produkowany był w oparciu o radziecką licencję w Czechosłowacji i w Indiach. Myśliwiec wykorzystywały floty 34 państw, m.in. kraje wchodzące w skład Układu Warszawskiego, a także Afganistan, Angola, Bangladesz, Egipt, Indonezja, Jugosławia, Korea Północna, Kuba, Wietnam i wiele innych, a po rozpadzie Układu Warszawskiego również Chorwacja i Republika Federalna Niemiec.

Podczas konfliktu, jaki miał miejsce na Bliskim Wschodzie na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, myśliwiec ten był szeroko wykorzystywany przez siły powietrzne Egiptu, Iraku i Syrii w konfrontacji z Izraelem. Jednakże będący w tym czasie na wyposażeniu sił powietrznych Izraela myśliwiec F-15, który notabene został zaprojektowany z myślą o walce z radzieckim MiG-25, zdecydowanie przewyższał swoimi możliwościami MiGa-21. Największym użytkownikiem samolotu, zwłaszcza po jego sukcesach w wojnie indyjsko-pakistańskiej w 1971 roku, stały się Indyjskie Siły Powietrzne.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)