Pomnik upamiętniający 103. Pułk Lotnictwa NJW MSW

Lotnisko Warszawa-Babice
więcej

Bemowo

Lotnisko Warszawa-Babice

Odsłonięcie pomnika miało miejsce w maju 2014 roku. Monument powstał dla upamiętnia 103. Pułku Lotnictwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Do głównych zadań Pułku należało wsparcie lotnicze służb porządku publicznego, ochrony granicy państwowej i bezpieczeństwa państwa. Ponadto wykonywał on różnego rodzaju zadania na rzecz gospodarki kraju, takie jak montaż anteny na iglicy Pałacu Kultury i Nauki. Jednostka udzielała także wsparcia poza granicami kraju, podczas pożarów w Hiszpanii oraz na Korsyce. Zasługą pułku jest realizacja pierwszej transmisji z pokładu śmigłowca Wyścigu Pokoju, a także przeprowadzenie lotów ratowniczych podczas wielkich powodzi, jakie miały miejsce w Polsce w 1979 i 1997 roku. Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe zostały rozwiązane w 2002 roku, a ich zadania przejęło Biuro Ochrony Rządu.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)