Pomnik Lotnika

skwer przy zbiegu alei Żwirki i Wigury z ulicą Wawelską
więcej

Ochota

skwer przy zbiegu alei Żwirki i Wigury z ulicą Wawelską

Monument powstał dla upamiętnienia lotników polskich, którzy polegli w czasie wojen prowadzonych przez Polskę w latach 1918–1920. Początkowo był usytuowany na placu Unii Lubelskiej, obecnie stoi na skrzyżowaniu al. Żwirki i Wigury oraz ul. Wawelskiej. Autorem pomnika jest Edward Wittig.

W 1943 roku rzeźba została zdjęta z cokołu i skierowana do przetopienia. Pomimo zniszczenia miejsce nadal otoczone było opieką mieszkańców Warszawy, którzy często składali kwiaty u podstawy pomnika. Pełnił on w ten sposób ważną rolę społeczną, niosąc nadzieję na zwycięstwo.

9 września 1967 roku na skwerze u zbiegu alei Żwirki i Wigury z ulicą Wawelską nastąpiło uroczyste odsłonięcie odtworzonego Pomnika Lotnika.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)