Pomnik ku czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939–1945

Pole Mokotowskie
więcej

Mokotów

Pole Mokotowskie

Pomnik ku czci Lotników Polskich Poległych w latach 1939–1945 usytuowany jest na skraju Pola Mokotowskiego, miejsca, które na trwałe zapisało się na kartach historii polskiego lotnictwa.

Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, zrzeszających także polskich lotników ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Argentyny. Autorami projektu są Marek i Tadeusz Dziewulscy.

Monument upamiętnia 2 100 polskich lotników, którzy zginęli w walkach powietrznych na frontach II wojny światowej.

Wśród tej liczby aż 400 bohaterów nie ma grobów, a szczątki pozostałych spoczywają na 250 cmentarzach rozproszonych na terenie całej Europy.
Na granitowej ścianie pomnika, która ma kształt łuku, wyryte są nazwiska poległych lotników, a także słowa Peryklesa: „Wolność należy do tych, którzy mają odwagę jej bronić”.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)