Osiedle Jantar

więcej

Praga-Południe

Osiedle Jantar

Jantar, seria wyczynowych szybowców konstrukcji inż. Adama Kurbiela, produkowanych w Szybowcowych Zakładach Doświadczalnych w Bielsku Białej.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)