Lotnicze Pogotowie Ratunkowe baza na Bemowie

ul. Księżycowa 5
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

ul. Księżycowa 5

Get Directions

Próby wykorzystania lotnictwa w celu ratowania życia i zdrowia ludzi były z powodzeniem podejmowane w Polsce już w okresie międzywojennym. Na te potrzeby wykorzystywano załogi i samoloty znajdujące się na wyposażeniu ówczesnych aeroklubów, a także lotniczych jednostek wojskowych. Jednakże za faktyczne początki lotniczego pogotowia ratunkowego uważa się powołanie w 1955 roku decyzją ówczesnego Ministra Zdrowia jednostki lotnictwa sanitarnego.

Zorganizowanie jednostki powierzono znakomitemu pilotowi, a w okresie II wojny światowej żołnierzowi Armii Krajowej i uczestnikowi powstania warszawskiego, Tadeuszowi Więckowskiemu (1916–1969). W całym kraju powstało 15 Zespołów Lotnictwa Sanitarnego oraz Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego w Warszawie. Do zasadniczych zadań instytucji należał transport pacjentów, leków, krwi i szczepionek oraz aparatury medycznej.

Obecnie skład jednostki zasila 17 regionalnych stałych baz HEMS oraz jedna czasowa w Koszalinie, a także dwa zespoły transportowe (EMS — od ang. Emergency Medical Service).

august, 2020

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)