Krypta lotników w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

ul. Długa 13/15
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

ul. Długa 13/15

Get Directions

Urny z prochami polskich lotników: gen. bryg. pil. Mateusza Iżyckiego, gen. bryg. pil. Ludomiła Antoniego Rayskiego i gen. bryg. Stanisława Ujejskiego złożone zostały w kolumbarium krypty znajdującej się pod wejściem głównym i lewą kruchtą katedry oraz dawną Kaplicą Lotników.

Mateusz Janusz Iżycki (1898–1952), pilot, generał brygady Wojska Polskiego, za męstwo odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i brytyjskim Orderem Łaźni.

Ludomił Antoni Rayski (1892–1977), generał brygady, pilot, inżynier Wojska Polskiego, dowódca lotnictwa w latach 1926–1939.

Stanisław Konrad Ujejski (1891–1981), urodził się 14 listopada 1891 roku w Ropczycach. Studiował w Szwajcarii na Politechnice w Bernie.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)