Instytut Techniki Lotniczej (ITL)

ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2

Get Directions

Instytut Techniki Lotniczej powstał w wyniku powołania w 1951 roku Wojskowej Akademii Technicznej, na której utworzono Katedrę Aerodynamiki i Konstrukcji Samolotów, podzieloną następnie na Katedrę Teorii i Konstrukcji Samolotów oraz Katedrę Aerodynamiki i Balistyki Zewnętrznej. W następstwie dołączenia Katedry Automatyki i Osprzętu Lotniczego zainaugurowano na Wydziale Mechanicznym WAT działalność Instytutu Techniki Lotniczej.

Do głównych zadań Instytutu w zakresie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, a także organizacyjnej czy wychowawczej należy kształcenie kadr technicznych na kierunkach, takich jak: Lotnictwo i Kosmonautyka oraz Inżynieria Bezpieczeństwa.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)