Grób Stanisława Skalskiego

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kwatera: A29 Grób: 3
Use your scrollwheel :)
Rating:0/10

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kwatera: A29 Grób: 3

Get Directions

Kwatera: A29 Grób: 3

Stanislaw Skalski (1915–2004) urodził się 27 listopada 1915 roku w Kodymie w Rosji. Był uczestnikiem walk kampanii wrześniowej, bitwy o Anglię i walk w Północnej Afryce oraz asem myśliwskim w okresie II wojny światowej. Na koncie zestrzeleń jednostek nieprzyjaciela ma 18 i 11/12 samolotów oraz dwa prawdopodobnie. Stanowi to najwyższy wynik wśród polskich pilotów.

Po powrocie do kraju w 1947 roku został przyjęty do Ludowego Lotnictwa Polskiego. Powołano go na stanowisko Inspektora Techniki Pilotażu w Wydziale Wyszkolenia Bojowego Dowództwa Wojsk Lotniczych. W następstwie nasilającego się terroru aparatu bezpieczeństwa władz komunistycznych został aresztowany i przewieziony do więzienia mokotowskiego. Tam poddawany bezwzględnym torturom podpisał samooskarżenie o szpiegostwo na rzecz wywiadu angloamerykańskiego. 7 kwietnia 1950 roku w następstwie sfałszowanych dowodów, w sfingowanym procesie, został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych oraz konfiskatę całego mienia na rzecz państwa. Oczekując w celi na wykonanie wyroku śmierci, w ciągu trzech tygodni napisał swą jedyną książkę Czarne krzyże nad Polską, w której wspominał swoją walkę w okresie kampanii wrześniowej. Karę śmierci, w odpowiedzi na prośbę o ułaskawienie złożoną przez matkę Skalskiego, zamieniono na karę dożywotniego więzienia. Został zrehabilitowany w 1956 roku. Po wyjściu z więzienia otrzymał ofertę służby w lotnictwie, nie przyjął jej. Powołany do wojska pod koniec tego samego roku wraz z innymi oficerami Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie służył w nim aż do maja 1968 roku. W latach 1968–1970 pełnił funkcję sekretarza generalnego aeroklubu PRL, a w latach 1970–1972 był jego wiceprezesem.

Stanisław Skalski był wielokrotnie odznaczany, między innymi Złotym i Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, w Polsce Ludowej Krzyżem Grunwaldu III klasy oraz orderami brytyjskimi Distinguished Service Order i jako jedyny Polak trzykrotnie odbierał Distinguished Flying Cross.

Przez całe życie starał się popularyzować wiedzę o polskim lotnictwie.
Zmarł 12 listopada 2004 roku w wieku 88 lat.

january, 2021

Sort Options

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)