Autor

Warszawskie-Targi-Książki-2016Witold Świeczak, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej, kierunek Ochrona Środowiska. Obecnie pracuje w Instytucie Lotnictwa, w pionie marketingu na stanowisku kierownika projektu. Zajmuje się analiza rynku badawczego i sektora lotniczego. Specjalizuje się w strategii inbound marketingu oraz w strategiach wykorzystujących współczesne narzędzia i koncepcje marketingowe. Autor artykułów z zakresu marketingu nauki. Ponadto kieruje działaniami guerilla i ambient marketingu oraz działalnością z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomysłodawca i organizator międzynarodowych konferencji naukowych oraz kurator plenerowych wystaw historycznych i lotniczych.

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)